Previous
  • Za kupnju dionica društva Hoteli Plat prihvaćena ponuda KHA četiri d.o.o.
  • Natječaj za najam stanova Karlovac, Duga Resa; rok 8/4/15
  • Natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH; rok 23/04/15
Next

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Dežmanova ulica 10, Zagreb

OIB: 21517370020

 

centrala i info centar: tel: 01/ 6346 286

sektor nekretnina: 01/ 6346 226
sektor korporativnog upravljanja: 01/6448 865
sektor koordinacije i harmonizacije: 01/6448 816

press centar: 01/6448 888

 

kontakt za upite: info@duudi.hr

kontakt za medije: press@duudi.hr

 

 

  • Newsletter